Wereldkoor Kanto Mondo Olst

Kanto Mondo is een gemengd koor met 25 koorleden. Sinds 2015 wordt er met heel veel plezier gezongen. Het koor zingt meerstemmig, 2 tot 4 stemmig. De repetities worden gehouden in het Middenhuis van de Aardehuizen, Rietgors 22 te Olst. Het koor treedt ook regelmatig op. Kerstoptredens bij de Anton Pieck markt staan elk jaar wel op het programma. Meestal met het hele koor, maar afgelopen jaar heeft een deel van het koor in flashmob-vorm opgetreden op de kerstmarkt. Het koor heeft ook al meerdere jaren met kerst opgetreden in de grote zaal van Overkempe. In 2022 gaf het koor een groot benefietconcert ten behoeve van Oekraïne in samenwerking met de Accordeonvereniging te Olst. In het voorjaar 2023 zong het koor tijdens een dienst over vluchtelingen in de PKN kerk in Olst. Elk seizoen wordt afgesloten met een optreden in het Middenhuis en een gezellig samenzijn voor koorleden en publiek met een hapje en een drankje. Het koor heeft in 2019 een workshopmiddag gekregen van zangdocent Esther Linssen.

Kanto Mondo is een woord in het Esperanto en betekent Wereldlied. Toen het koor zocht naar een passende naam werd opgemerkt dat het een internationale naam moest zijn, maar dat het niet in één bepaalde taal moest zijn omdat de liederen vanuit allerlei landen vanuit de hele wereld komen. Een woord vanuit Esperanto (een internationale taal voor iedereen) leek daarom het meest gepast.

Geïnteresseerden kunnen twee keer gratis meezingen om uit te proberen of het koor bij hen past. Iedereen is welkom.  Meer informatie of aanmelding: wereldlied.olst@gmail.com