Wereldkoor Diepenveen

Wereldkoor Diepenveen is een gemengd koor van zo’n 40 leden. Het koor zingt meerstemmig: 2 tot 4 stemmig. De repetities worden gehouden in het Kulturhus, Dorpsstraat 30, Diepenveen. Het koor heeft regelmatig optredens in Diepenveen en omgeving. Zo heeft het koor meerdere keren gezongen tijdens de kerstmarkt in het kerkje van Diepenveen en in het kerkje van Wesepe. Ook tijdens een zomerfestival in Diepenveen was Wereldkoor Diepenveen paraat. Het koor sluit elk seizoen af met een optreden in het Kulturhus.  Het koor krijgt elk jaar een workshopmiddag van een externe zangdocent. Zomer 2023 deed het koor een gezellig uitje naar de Abdij Sion, waar er natuurlijk ook in de prachtige akoestiek van de kerk aldaar voor eigen plezier gezongen werd.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij koordiepenveen@gmail.com en kunnen twee repetities gratis meezingen om te proeven of het koor bij hen past. Iedereen is welkom.